فرهنگ شریف
مطالب مرتبط
با آثاری از علی تجویدی، همایون خرم،هوشنگ ظریف، جلیل شهناز و فرهنگ شریف
18 شهریور در فرهنگسرای ارسباران صورت می‌گیرد
شنبه ۱۸ شهریور در فرهنگسرای ارسباران
نواخته‌های استاد در هفتاد سالگی در ابوعطا و همایون
به صورت اختصاصی و برای اولین بار از «موسیقی ما» ببینید
خداحافظی با «شریف»ی که مضراب‌هایش را عاشقانه نواخت
به دنبال خلف وعده مسئولین فرهنگی در پرداخت هزینه‌های درمانی تارنواز پیشکسوت
آلبوم‌ها
خالق اثر:
فرهنگ شریف
خواننده:
سال انتشار
1395