فرهاد فقیر
خواننده
Farhad Faghir
Singer
تاریخ تولد (میلادی): 
سه‌شنبه, مارس 8, 2016
تک قطعه‌ها 
[ فاروخ فقیر ], [ فرهاد فقیر ]
[ گروه چارداش ]
[ فرهاد فقیر ]
[ گروه چارداش ]
[ فرهاد فقیر ], [ فاروخ فقیر ]
[ گروه چارداش ]
[ فاروخ فقیر ], [ فرهاد فقیر ]
[ گروه چارداش ]
سایر آثار این هنرمند 
[ فاروخ فقیر ], [ فرهاد فقیر ]
[ گروه چارداش ]
[ فرهاد فقیر ], [ فاروخ فقیر ]
[ گروه چارداش ]
ویدیو‌ها 
Toy
[ گروه چارداش ]
[ فرهاد فقیر ], [ فاروخ فقیر ]
[ گروه چارداش ]
[ فرهاد فقیر ], [ فاروخ فقیر ]