گروه امو
گروه موسیقی
Emo Band
Music Band
تک قطعه‌ها 
[ گروه امو ]
[ گروه امو ]
سایر آثار این هنرمند 
[ ندیم ]