گروه داتیک
تک قطعه‌ها 
[ گروه داتیک ]
[ گروه داتیک ]
سایر آثار این هنرمند 
[ گروه داتیک ]