برسا بخشی
خواننده
Barsa Bakhshi
Singer
تک قطعه‌ها 
[ سمیر شکیبا ], [ برسا بخشی ], [ امیر ایران نژاد ]
[ ایمان حجت ]
ویدیو‌ها 
[ ایمان حجت ]
[ سمیر شکیبا ], [ برسا بخشی ], [ امیر ایران نژاد ]