آرش صفدری
تنظیم کننده
Arash Safdari
Arrangement
آثار این هنرمند 
[ گروه داتیک ]
[ کسری عزیزا ]
[ علیرضا افتخاری ]
[ کسری عزیزا ]
[ کسری عزیزا ]
ویدیو‌ها 
[ محمد معتمدی ]