امین شیرازی
تنظیم کننده
Amin Shirazi
Music Arranger
آثار این هنرمند 
[ مهرشاد مجاهد ]
[ امیر انصاری ]
[ حجت اشرف زاده ]