علی تیرداد
تنظیم کننده
Ali Tirdad
Arrangement
آثار این هنرمند 
[ امیر عظیمی ]
[ سامان سیف ]
[ میلاد بابایی ]
[ محمد طاهرنژاد ]
[ اشراق ]
[ مصطفی یگانه ]
[ اشراق ]
[ میلاد بابایی ]
[ علیرضا آذر ]
[ میلاد بابایی ]
ویدیو‌ها 
[ مصطفی یگانه ]