علی رهبری
خواننده
Ali Rahbari
Singer
تک قطعه‌ها 
[ علی رهبری ], [ آرین بهاری ]
[ پازل بند ]
[ علی رهبری ]
[ پازل بند ]
[ علی رهبری ]
[ پازل بند ]
[ علی رهبری ]
[ پازل بند ]
[ علی رهبری ]
[ پازل بند ]
سایر آثار این هنرمند 
[ علی رهبری ]
[ پازل بند ]
[ پازل بند ], [ حمید هیراد ]
[ پازل بند ]
[ پازل بند ]
[ علی رهبری ]
[ پازل بند ]
ویدیو‌ها 
[ پازل بند ]
[ علی رهبری ]
[ علی رهبری ]
[ محمد معتمدی ]
[ پازل بند ]
[ علی رهبری ]
[ پازل بند ]
[ علی رهبری ]
[ پازل بند ]
[ علی رهبری ]
آلبوم‌ها
خالق اثر:
پازل بند (علی رهبری و آرین بهاری)
خواننده:
سال انتشار
1395