عادل روحنواز
آثار این هنرمند 
[ علی روح نواز ]
[ گروه آکرووایا ]
[ علی روح نواز ]
[ گروه آکرووایا ]
مطالب مرتبط
18 شهریورماه و در تالار «وحدت» تهران اتفاق افتاد؛